Dyna safety management


Veiligheid en gezondheid zijn topprioriteiten voor alle bedrijven.

Onmiddellijke alarmering en de beschikbaarheid van instructies op alle belangrijke locaties zijn cruciaal bij het afhandelen van een incident.

nu kopen


Dankzij de speciale markeringen van Thync.it kan het noodpersoneel onmiddellijk worden geïnformeerd. Door de Thync's op deuren, uitgangen en verzamellocaties te scannen, kunnen noodinstructies en vluchtroute-informatie onmiddellijk worden opgeroepen met uw eigen smartphone of tablet zonder extra registratie of app.
Elke scan wordt onmiddellijk weergegeven op het noodscherm van de normale webbrowser in de controlekamer. Locatie en gebruiker (indien aangemeld) zijn zichtbaar en gerichte hulpmaatregelen kunnen worden gestart. Actuele informatie over geblokkeerde vluchtroutes kan ook online worden gecommuniceerd.
Als het interne communicatiesysteem en WiFi worden verstoord, kunt u nog steeds overschakelen naar de mobiele telefoonaanbieder dankzij de smartphone.
Een unieke feedbacksynchronisatie op de verzamelsites maakt de online feedback van de beveiligde personen mogelijk.